TIME MACHINE 2014TIME MACHINE interactive video installation /2014

Experiencing the layers of time and contacting the past are in the main focus of the installation, where the visitors are able to walk inside the space of photography.

The installation is a reflection to the oeuvre of Hungarian artist Miklós Erdély [1928 -1986] who intended to link artistic and scientific thinking in his activity. He was extremely interested in time and its anomalies, such as time travel. He created several artworks in this topic.  The photographic series entitled Time travel [1976] [Fig.1.] he revisited his childhood, mixing old and new pictures with photographic tools.   As he said in an interview:  “ I am expecting the transformation of time ideas of presence’s conscious mutation.”*

Time Machine [2014] built as an hommage á Erdély, who influenced generations with his way of thinking. The interactive video installation invites the visitors to rethink the subject. Using two projectors, the present and the past are mixed together, while the picture from the past already contains two different time-layers. During the performance, the visitors may discover the technical possibilities of the topic and think about how new technologies modify our relations to space and time.Miklós Peternák: Beszélgetés Erdély Miklóssal -1983 tavaszán, Árgus, 1991/5. 85. old.

[Fig.1.] Miklós Erdély: Time travel (1976) third photography of the series, used with the permission of the Erdély family and the Szent István Király Museum of Székesfehérvár, HungaryIDŐGÉP / interaktív videó installáció [2014]

Idősíkok keveredése, átélés, kapcsolatteremtés a kulcsfogalmai az Erdély Miklósra reflektáló installációnak, mely egy fotó terébe enged besétálni.

Erdély Miklós (1928 -1986) szerteágazó alkotói és bölcseleti tevékenységében a tudományos és a művészeti gondolkodás egymáshoz közelítésére, összekapcsolására törekedett. Érdeklődéssel fordult az időhöz kapcsolódó anomáliák iránt, és számos, az idővel kapcsolatos munkát készített. Az Időutazás [1976] [Kép.1.] című, öt darabból álló fotómontázs-sorozatában, saját családjának, különböző életkorokból való fotográfiáira montírozta rá önmagát. Egy interjúban így fogalmazott: „A jelenkor döntő tudati mutációját az idővel kapcsolatos képzeteink átalakulásától várom*

Erdély tiszteletére készített Időgép [2014] című, interaktív videó installáció a nézők bevonásával közelíti meg a témát. Azok a gondolatok, és elméletek ugyanis, melyeket Erdély Miklós felvetett, a mai napig inspirálóan hatnak. A két vetítőt használó projekcióban a néző képe belevetül a múlt egy rögzített pillanatába, mely kép maga is több idősík montázsa. A performatív folyamat közben az időről alkotott nézeteinket tudományos alapon is megközelíthetők. A mai technikai eszközök ugyanis módosíthatják az idővel és térrel való kapcsolatunkat, viszonyunkat.* Peternák Miklós: Beszélgetés Erdély Miklóssal -1983 tavaszán, Árgus, 1991/5. 85. old.

[Kép.1.] A felhasznált kép Erdély Miklós Időutazás című, 1976-ban készült sorozatának III. darabja. A jogutódok, Erdély György és Dániel valamint a székesfehérvári Szent István Király Múzeum engedélyével.
www.szvettamas.com - All Rights Reserved © 2009 Tamas Szvet
Please contact Tamas Szvet for use or publication of these articles or any written or visual content.