ORGANIKA 2018Klára Petra Szabó & Tamás Szvet:
ORGANIKA (2018)
interactive video - light installation
watercolor on paper (108x139x3 cm); HD video; light, projection,
various size
Ámos Imre-Anna Margit Museum, Art Capital’18, Szentendre (HU)
09. June-02. Sept.2018.


The interactive video and light installation made especially for the Art Capital’18 – Hungary’s largest fine art festival in Szentendre, connected to the main theme of the festival, organized by the main curator Gábor GULYÁS, in the title:  IN PURSUIT OF EDEN”. Exhibited in the Ámos Imre-Anna Margit Museum, together with the artist Klára Petra Szabó, organised by the curator Noémi SZABÓ.

“The exhibition draws parallels between gardening and artistic creation, considering the two as forms of retreat or escape—but certainly as something that facilitates freedom. The artificially created reality of the garden is in fact the most ancient way of life: the cyclicity of its flourishing and decay is a symbol of man’s life and artistic-creative nature, as is the fact that it is cultivated and does not burgeon freely like nature. At their joint exhibition, Klára Petra Szabó, and Tamás Szvet, look at the abstract layers of the garden simile, the concept of the inner garden. ” Noémi SZABÓ art historian
http://www.artcapital.hu/organika-2/

In the installation ORGANIKA (2018) a painting became an interactive piece, as its negative image projected on its own surface. As the supplementary colors mix, the image partly disappears, and the projection is overlapping the visible. In this stimulated visual effect, the flowers – and the painting – can only become visible again by the interaction of the viewer. When the visitors step into the light, their own body became the medium, and their shadow show the painted nature,  recalling the idea of the man's and the nature's union.
“An artist with a conceptual bent, Klára Petra SZABÓ has been making self-reflective aquarelle animations for years. She is always experimenting with the possible artistic use of the most diverse materials, and keeps searching for ways to transfer the traditional aquarelle technique to other media.” Noémi SZABÓ art historian

The chief interests of the art of Tamás SZVET are the workings of light and optical phenomena, and their influence on visual perception. He is an artist with a holistic approach and a complex mindset, who is convinced that systematic scientific research and studies in the history and theory of art are part and parcel of the process that leads to the artwork.” Noémi SZABÓ art historian


Szabó Klára Petra &Szvet Tamás:
ORGANIKA (2018)
interaktív videó - fény installáció
akvarell papíron (108x139x3 cm); HD videó; fény; projekció,
változó méret
Ámos Imre-Anna Margit Múzeum, Art Capital’18, Szentendre (HU)
2018. június 9. – szeptember 2.

Az interaktív videó - fény installáció kifejezetten az Art Capital 2018 Magyarország legnagyobb képzőművészeti fesztiváljára készült, kapcsolódva a rendezvény kertre fókuszáló, Gulyás Gábor főkurátori tematikájához.: “Az Édenkert nyomában” címen. Az Ámos Imre-Anna Margit Múzeumban bemutatott kiállítás Szabó Klára Petra képzőművésszel közösen, Szabó Noémi kurátor szervezésében valósult meg.

 „A kiállítás a kerti munka és a művészi alkotás párhuzamba állításával foglalkozik, e két tevékenységet egyfajta visszavonulásként, vagy elmenekülésként, de mindenképp a szabadság zálogaként definiálva. a kert mesterségesen létrehozott valósága valójában a legősibb életmetafora: kibomlásának és elhervadásának ciklikussága, a természet burjánzásával szemben álló megműveltsége magának az emberi létezésnek és az ember művész-alkotó természetének szimbóluma. Szabó Klára Petra és Szvet Tamás a kert-hasonlat elvont rétegeit, a belső kert koncepcióját vizsgálja a közös bemutatón. ” Szabó Noémi

Az ORGANIKA(2018) installációban egy festmény interaktív művé válik, mivel arra saját negatív képe vetül. Ennek következtében a komplementerek összeadódnak, és részben eltűntetik, részben elfedik a láthatót. Az érzékelést stimuláló vizuális hatás következtében a megfestett növényzet – és a festmény – csakis a néző közbelépésével válik láthatóvá. A fényforrás kitakarására a néző teste lép a közvetítő médiummá, árnyéka pedig megtelik a megfestett természettel, megidézve így az ember és a természet egységének ideáját.
„Szabó Klára Petra konceptuális szemléletű művész, évek óta készít önreflektív akvarell animációkat. Folyamatosan kísérletezik a legkülönbözőbb anyagok művészeti felhasználhatóságával, állandóan kutatja a hagyományos akvarelltechnika intermedializálásának lehetőségeit.” Szabó Noémi

 „Szvet Tamás  alapvetően a fény, az optikai jelenségek viselkedését és a vizuális érzékelésre irányuló hatásait tanulmányozza művészetében. Holisztikus felfogású és komplex gondolkodású alkotó, aki mélyen hisz abban, hogy a szisztematikus tudományos kutatás, a művészettörténeti és elméleti háttértanulmányok a műhez vezető folyamat szerves részei. ” Szabó Noémi© szvettamas.com - All Rights Reserved 2009 Tamas Szvet
Please contact Tamas Szvet for use or publication of these articles or any written or visual content