DLA COOPERATION 2010Erik MÁTRAI; Róbert NÉMETH; Tamás SZVET; Szilvia TAKÁCS,
DLA COOPERATION (C.1.; C.2.) 
2010 (C.1.: 26.10.2010.17.00-20.00h, C.2.: 17.11.2010.18.00-20.00h)
site specific light installation  varies in size light; smog
Hungarian University of Fine Arts, Doctoal School
Feszty-ház Budapest  (HU)

Initiated by the former director of the Doctoral School, Tamás Körösényi, this work was realised by a group of artists under the auspices of the Doctoral School’s Collaboration program. The installations, presented on two occasions at the Feszty House, were created by the projection of light onto smoke. The exhibition presented a continuously changing space, with its transformations based on the visitors’ guided movements and attention. The spatial divisions created through the exhibition projections engender architectural associations, as well as historical (time-related) references. Ushered into a dark, smoky room, visitors could also interpret the spectacle emerging from the light as a non-referential, sacral phenomenon. These penetrable walls of light challenged the traditional approach to space by either opening up expansive spaces or pushing the visitor into a seemingly closed, narrow corridor, thereby generating the feeling of being locked in.


Generating different visions from different directions, the work assumed a playful character owing to the use of light. Depending on how the source of light was approached, one could perceive forms, or walls, that were either translucent in different ways, or covered the real space completely. Beyond experimentation with light, smoke and colour-blending, the aim was to create an interactive installation in space, pointing beyond the traditional perception of space.


PUBLICATIONS:

[ENG]http://doktori.mke.hu/sites/default/files/attachment/hufa_doctoral_school_2013_0.pdf
Hungarian University of Fine Arts, Doctoral School, MKE. Budapest 2010. p.14-15; 94-95. / HU


[HU] http://doktori.mke.hu/sites/default/files/attachment/mke_doktori_iskola_2013.pdf
Magyar Képz
őművészeti Egyetem Doktori Iskola, kiadó: MKE. 2010. 14-15; 94-95.old

LINKS:

Erik MÁTRAI: http://erikmatrai.com/MÁTRAI Erik; NÉMETH Róbert; SZVET Tamás; TAKÁCS Szilvia,
DLA EGYÜTTMŰKÖDÉS (C.1.; C.2.) 
2010 (C.1.: 26.10.2010.17.00-20.00h, C.2.: 17.11.2010.18.00-20.00h)
Tér specifikus fényinstallációk  változó méret fény; füst
Magyar Képz
őművészeti Egyetem Doktori Iskola
Feszty-ház Budapest  

A Körösényi Tamás kezdeményezte csoportos munka a Doktori Iskolában az Együttműködés program keretében jött létre. A Feszty-házban két alkalommal bemutatott installációnk füstre vetített fényből keletkezett. A kiállítás állandóan változó, alakuló teret jelenített meg, mely a látogatók mozgásának és figyelmének irányításán alapult. A vetített terekre osztott kiállítótér építészeti asszociációkat, ebből következően történelmi (időbeli) utalásokat hordozott. Az elsötétített, füstös térbe vezetett néző direkt utalások nélküli, szakrális jelenségként értelmezhette a fényből épülő látványt. Ezek a fényfalak áthatolhatók, nézeteiket tekintve a hagyományos térfelfogást feszegetik, olykor hatalmas tereket nyitnak meg, vagy éppen szűk, bezártság érzetét keltő folyosóba szorítanak.

A mű játékossága a több irányból változó látványt nyújtó fényen alapul. A fényforrás megközelítésétől függően, különbözően áttetsző, vagy a valós teret teljesen elfedő alakzatok, falak voltak észlelhetők. A fénnyel, a füsttel és a színkeveréssel való kísérletezésen túl cél volt egy interaktív módon működő, térben megjelenő, a hagyományos térérzékelésen túlmutató installáció létrehozása.

© szvettamas.com - All Rights Reserved 2009 Tamas Szvet
Please contact Tamas Szvet for use or publication of these articles or any written or visual content