SEEINGTHEPART 2015SEEING THE PAST / candle, mirror, LED light, wood / 18x6x5 in / 2015

When we look into a mirror, there is actually a slight time difference between what we see and what we perceive. The writer Flann O'Brien states: “If a man stands before a mirror and sees in it his reflection, what he sees is not a true reproduction of himself but a picture of himself when he was a younger man. (...)  Light,  ... truly enough, has an ascertained and finite rate of travel. Hence before the reflection of any object in a mirror can be said to be accomplished, it is necessary that rays of light should first strike the object and subsequently impinge on the glass, to be thrown back again to the object — to the eyes of a man, for instance. There is therefore an appreciable and calculable interval of time between the throwing by a man of a glance at his own face in a mirror and the registration of the reflected image in his eye.”  * So actually, in a way, we are able to peer into the past. 

* The Third Policeman, by Irish writer Brian O'Nolan (who writes under the pseudonym Flann O'Brien), was written between 1939 and 1940.  After failing to find a publisher, the author withdrew the manuscript from circulation and claimed he had lost it. The book remained unpublished, and O’Nolan died in 1966.  MacGibbon & Kee published it in 1967. Page 64.

Múltba látás / gyertya, tükör, LED lámpa, fa / 30x12x4cm / [2015]

Amikor belenézünk a tükörbe, akkor valójában a ’ fiatalabb ’ énünket látjuk, mivel eltelik egy kicsi idő, amíg a fény a szemünkbe juttatja a képet. Amint azt Flann O'Brien: The Third Policman*  című áltudományos regényében magyarázza: “Ha egy ember a tükör elé ál és a saját tképét nézi, akkor valójában a fiatalabb énjét látja a tükörben. (...)  A fény ... valójában utat tesz meg. Tehát mielőtt bármilyen tükröződés létrejöhetne, a fénynek először a tárgyra kell, vetülnie, majd a tükör felületére, hogy azután visszajuthasson a tárgyra – például a szembe. Így számolnunk kell a megtett út idejével, amíg a szemünkről a tükörbe jutó fény újra visszajut a szemünkbe.”* Ezáltal lehetőségünk nyílik a múltba tekintésre. * The Third Policeman by Irish writer Brian O'Nolan (Flann O'Brien írói névet használva), 1939 és1940 között íródott, majd a szerző állítása szerint elveszett. A regény O’Nolan haláláig (1966) nem került kiadásra , majd MacGibbon & Kee kiadta 1967. –ben, idézet (saját fordítás ) 64.old.
© szvettamas.com - All Rights Reserved 2009 Tamas Szvet
Please contact Tamas Szvet for use or publication of these articles or any written or visual content