LAYERS 2013LAYERS / video installation / size variable [2013]

Everyday phenomenon, like window reflections can also be used as an interface to show something invisible. Light and its reflection may create ghost like pictures, as the 16
th-century scientist Giambattista della Porta had already pointed out in his work Magia Naturalis (Natural Magic) 1584. The illusionistic effect appears when a reflective yet transparent material like glass and an object lighted up from an unseen spot is placed in a certain position, so the image reflection in the glass appears like a ghost. 
From another point of view, the same idea works with unhidden objects, just placing two spaces together. As the light reflects the two sides   new dimensions appear or only one but in different phases. The phenomenon mixed with moving image is a ‘ghost machine [Fig.1]’, an interface, showing the layers of history.
[Fig.1.]

Hétköznapi jelenség, mint az ablaküvegen megcsillanó fény felhasználhatóak akár a láthatatlant is megmutató médiumként. Fény és annak tükröződése képes mágikus hatásokra, amint arról a XVI. század tudósa, Giambattista della Porta lejegyezte Magia Naturalis 1584 című könyvében. Az illúziómisztikus hatás egy reflektív felülettel, például egy üveggel és egy rejtett megvilágított tárgyal érhető el, amely így megcsillanva az üvegen szellemként jelenik meg a térben. A jelenséget másként megközelítve, akár két tér is egymásra vetíthető. [Fig.1.] Ahogy a fény összetükrözi az üveg két ellentétes oldalakat, látszólag új dimenziók nyílnak meg, vagy egy bizonyos tér, különböző időkben. Mozgóképpel ötvözve a jelenséget, az interfész a teret az idő folyamatában vizsgálja.Layers – Namdaemun / video installation [2013]

Archive picture from 1930 and a video recording from 2013 are united in the project created as part as the SEMA (Seoul Museum of Art) Nanji Residency program. The Namdaemun Gate [Fig.2] is the number one treasure of South Korea Cultural Heritage, a symbol of the Korean culture. However the growing city of Seoul is already bigger than the old wall surrounded, the Great South Gate is surrounded by skyscrapers and highways. The technology and the culture have a strong, interesting relationship in Korea, and the country is one of the leaders of new technologies. Media art have a long history as well and technology sneak in every part of the life and culture. By projecting these territories together, the installations recall the past and observe the change throw time.

The installation asks the following questions.: Can technology evoke memories of a place? Can we observe a place in different times by using applications? Can science change the way of thinking of time and history with its tools?[Fig.2.] 
[Fig.1.]  Illusztration of the 'Pepper's Ghost' technique, used in theaterin the 19.th century / Illustration from 'Magasin Pittoresque' 1869
[Fig.2.] Namdaemun  gate Seoul, Dél-Korea 1930 k. (archive postcard from the Seoul Museum of History)


Rétegek -
 Namdaemun / videó installáció [2013]

Archív fotó 1930-ból és egy video felvétel 2013-ból egymásba olvad így az egykori városkapu két idősíkban látható. Az installáció a SEMA (Seoul Museum of Art) Nanji Rezidencia programján készült. A Namdaemun kapu  [Fig.2.] , Dél-Korea első számú nemzeti kincse, a Koreai kultúra szimbóluma. Seoul ugyanakkor réges-rég túlnőtt az őt körülvevő falon, így a nagy északi kaput felhőkarcolók és autópályák fogják körül. A kultúrának és a technikai fejlődésnek egy nagyon érdekes összefonódását lehet felfedezni Dél-Koreában. Az ország nemcsak a vezető technológiai nagyhatalmak egyike, de a média művészet is hosszú történelemmel rendelkezik. A technológia fejlődés így az élet és a kultúra minden részébe beférkőzik. Egymásra helyezve ezeket a területeket, az installáció összeveti a különböző időszakokat, megjelenítve a változót és az állandót.

Az installáció a következő kérdéseket feszegeti: Megidézhető-e egy tér története és emléke a technológia segítségével? Átélhető-e egy tér különböző időben technikai eszközökön keresztül? Képes-e a tudomány az új eszközeivel megváltoztatni az időről és a történelemről alkotott gondolkodásunkat és kapcsolatunkat?[Fig.1.] Illusztráció a 'Pepper's Ghost' technikáról, amelyet színházakban alkalmaztak a 19. században. Illustració'Magasin Pittoresque' 1869
[Fig.2.] Namdaemun  kapu Seoul, Dél-Korea 1930 körül. (archív képeslap a Seoul Museum of History engedélyével)

Photo: Gábot Erdey,Layers – Váci 1. / video installation [2014]

Recycled spaces and the changed utility are the basic topics of the project investigating the Váci 1. building in Budapest. As the function changed by time, the formal bank became a plaza. The exhibition was inside the under construction space of the Váci 1. building. [Fig.3.]
[Fig.3.]  photo: György Klösz, (1844-1913) Gizella square (Vörösmarty square) in between 1875 – 1877. from the archive of the Budapest Fővárosi Levéltár


Rétegek – Váci 1.
 / videó installáció [2014]

Újrahasznosított tér valamint a megváltozott felhasználás az alapfogalmak abban a műben, mely a Váci 1. épületét vizsgálja. Amint az épület funkciója változott, az egykori bank épületből bevásárló központ vált. A kiállítás a Váci 1. épület átalakítás alatt álló tereiben volt.


[Fig.3.]  fotó: Klösz György (1844-1913) Gizella tér (Vörösmarty tér) 1875 és 1877 között. A budapesti Fővárosi Levéltár archívumából.

Layers – Yellow-Star Houses / video installation [2014]

For the 70. anniversary of the Holocaust, I created a video installation with the focus of the Yellow-Stared houses. The Polish institute is in a formal yellow-star house in the Andrassy street Budapest. By recalling the history of the building, my aim is to support collective memory.


[Fig.4.] photo: Fortepan collection, around 1960. http://www.fortepan.hu/


Rétegek – Csillagos Házak / videó installáció [2014]

Videó installációm Holokauszt 70. évfordulójára a csillagos házakkal foglakozik. A budapesti Lengyel Intézet (Andrássy Út 32.) épülete is egykor csillagos ház volt. Az épület történetét megelevenítve munkámmal a közösségi emlékezet igyekszem erősíteni.

[Fi.4.]
 fotó: Fortepan 1960 körül. http://www.fortepan.hu/LAYERS – Public Space / video installation / video 2’52” / 2014

The city of Hódmezővásárhely (Hungary) became the topic for an exhibition. Using different techniques, we can see the change of the city and recall stories kept by the collective memory. Animated old postcards [Fig.6.] help us to observe the landscape of the city and the design of public space, caring ideology of different historical era.

[Fig.5.][Fig.5.]  photo:  Szőnyi Street  Hódmezővásárhely (Hungary) beginning of 20.th century, Picture from the János Tornyai Museum RÉTEGEK – Köztér / videó installáció / videó 2’52” / 2014

A Rétegek sorozat folytatásaként egy város története került vizsgálat alá. A munkák Hódmezővásárhely építészeti emlékeivel, és az azokhoz fűződő közösségi emlékezettel foglalkoznak. Régi képeslapok elevenednek meg [6.kép] , és a különböző történelmi korszakok köztérrel reprezentált életfelfogásai.[Fig.5.] fotó: A Szőnyi Utcza a 20. Század elején, Hódmezővásárhely, a Tornyai János Múzeum Helytörténeti Gyűjteményének engedélyével


  Photo:  Szirárgyi Gergely


© szvettamas.com - All Rights Reserved 2009 Tamas Szvet
Please contact Tamas Szvet for use or publication of these articles or any written or visual content